Oprichting en doelstelling

De oprichtingsakte van de St. Barbarastichting dateert van 8 juli 1887. Een gezelschap van 2 geestelijken en 6 leken ondertekende de akte, waarin het doel en de werkwijze van de Stichting werden omschreven als “bij voortduring te zorgen dat de Roomsch Katholieke ingezetenen, behoorende tot de Parochien van Alkmaar, op gewijde aarde en volgens de voorschriften der Roomsch Katholieke Kerk kunnen worden begraven. Daartoe zal uit en met de fondsen of eigendommen der Stichting worden aangelegd een afzonderlijk Kerkhof voor Rooms Katholieken.”
Voor de vestiging van de begraafplaats werd bij akte van 17 juli 1887 aangekocht: “Het weiland te Alkmaar aan het einde van de Harddraverslaan of Breedelaan (…) ter grootte van drie hectaren een en vijftig aren zestig centiaren.”

Sinds de oprichting is de in de taal van destijds omschreven doelstelling – een begraafplaats in stand te houden waar Rooms Katholieke ingezetenen van Alkmaar en hun familieleden een laatste rustplaats vinden – niet gewijzigd. Wel heeft het beschikbare terrein sindsdien met medewerking van de gemeente Alkmaar beperkte uitbreiding ondergaan.

Op de begraafplaats kunnen ook asbussen worden bijgezet.

De kapel

de-kapel

Fotoalbum

Oprichting en doelstelling

Grafsoorten

Oprichting en doelstelling

Contact

Oprichting en doelstelling