De kapel

Verbouwing 

In de laatste week van mei 2018 is de kapel op de begraafplaats verbouwd. Er is een nieuwe vloer gelegd en er zijn nieuwe stoelen geplaatst, waarmee de inrichting van de kapel een harmonieus geheel is geworden.
De capaciteit van de kapel is hiermee uitgebreid naar 120 zitplaatsen.

Geschiedenis

Op 29 december 1887 werden de begraafplaats en de kapel ingewijd door de vicaris-generaal van het bisdom Haarlem. De kapel is gebouwd in eclectische stijl, met zowel neogotische als neoromaanse kenmerken, tot uiting komend in respectievelijk de hoofdvorm en de torens, en de rondboogvensters. Naar verluidt zou de kapel ontworpen zijn door P.J.H. Cuijpers, maar in de kerkelijke archieven is daarover niets te vinden.

Het interieur van de kapel is in de jaren 1964/1965 gemoderniseerd: de houten vloer maakte plaats voor een tegelvloer, er werden halfsteens binnenmuren opgetrokken en het oorspronkelijke gewelf verdween achter een verlaagd plafond.
Sinds 1994 staat de kapel op de Gemeentelijke Monumentenlijst Alkmaar. Dat geldt ook voor het tegenwoordig als kantoor in gebruik zijnde gebouw, dat tot 1987 de bestemming van doodgraverswoning had, en voor het gebouw waarin zich het verblijf van de akkermedewerkers en de werkplaats bevinden.

De kapel

de-kapel

Fotoalbum

De kapel

Grafsoorten

De kapel

Contact

De kapel