Graven, Grafkelders en Urnennissen

Soorten graven en grafkelders

De begraafplaats biedt diverse mogelijkheden om te begraven en asbussen bij te zetten.
Binnen deze mogelijkheden zijn twee belangrijke te onderscheiden:

Algemene grafkelders zijn gemeenschappelijke grafkelders die ruimte bieden aan
drie overledenen die in principe geen relatie met elkaar hebben.
De beslissing over het uitgeven van ruimten in deze kelders aan “gebruikers” en de
volgorde waarin dat gebeurt berust bij de begraafplaats.
De uitgiftetermijn (ofwel huurtermijn) is tien jaar en verlenging is niet mogelijk. Wel
kunnen de stoffelijke resten na afloop van de termijn desgewenst herbegraven
worden in een nieuwe algemene grafkelder, een particulier graf of particuliere
grafkelder.

Particuliere graven, grafkelders, kindergraven, urnennissen en urnengrafkelders
worden uitgegeven aan “rechthebbenden”. In het verleden werden deze grafsoorten
vaak aangeduid met de toevoeging “familie”.
De rechthebbenden beslissen binnen de bepalingen van het beheersreglement van
de begraafplaats zelf over de toelating van overledenen, verlenging van de
uitgiftetermijn en eventueel inruimen.
De uitgiftetermijnen (huurtermijnen) verschillen per soort.

Particuliere graven zijn zandgraven,
waarmee bedoeld wordt dat de begravingen rechtstreeks in een in de grond gedolven ruimte plaatsvinden. Particuliere graven worden voor 20 jaar uitgegeven. De uitgifte (ofwel huur) kan daarna door de rechthebbende steeds met tien jaar worden verlengd.
In particuliere graven is ruimte voor drie begravingen. De graven kunnen echter onder bepaalde condities, te bespreken met de beheerder van de begraafplaats,
heringericht worden om ruimte te creëren voor meer begravingen.
In of op particuliere graven kunnen desgewenst beperkt asbussen worden bijgezet. Deze
bijzettingen gelden als een begraving.

Particuliere grafkelders zijn kelders waarin de kisten met de stoffelijke resten in een kelder worden geplaatst. Particuliere grafkelders worden voor 20 jaar uitgegeven. De uitgifte (ofwel huur) kan daarna door de rechthebbende steeds met tien jaar worden verlengd.
In particuliere grafkelders is in principe ruimte voor drie bijzettingen. Het inruimen is bij particuliere grafkelders niet mogelijk.
Desgewenst kunnen op particuliere grafkelders beperkt asbussen worden bijgezet.

Particuliere kindergraven zijn zandgraven waarin de begravingen rechtstreeks in een in de grond gedolven ruimte plaatsvinden. Op de begraafplaats bevinden zich diverse kindergrafveldjes. Particuliere kindergraven worden voor 20 jaar uitgegeven. De
uitgifte (ofwel huur) kan daarna door de rechthebbende steeds met tien jaar worden verlengd. In particuliere kindergraven is ruimte voor één begraving. In particuliere kindergraven kan desgewenst één kinderasbus worden bijgezet.

De plaatsing van grafmonumenten

Voor de plaatsing van grafmonumenten dienen rechthebbenden en gebruikers toestemming
te vragen aan de beheerder. Deze beoordeelt de monumenten op afmetingen en uitvoering
van de ontwerpen. De ruimte voor grafmonumenten is bij algemene grafkelders beperkt tot een derde van de afmetingen van het graf.

Soorten urnennissen en urnengrafkelders

Particuliere urnennissen zijn ruimtes in urnenmuren waarin asbussen kunnen worden
geplaatst. Particuliere urnennissen worden voor tien jaar uitgegeven. De uitgifte (ofwel huur) kan daarna door de rechthebbende steeds met tien jaar worden verlengd.
In een particuliere urnennis is ruimte voor drie asbussen. De urnennis wordt afgesloten met een door de begraafplaats geleverde afsluitplaat. De belettering van de afsluitplaat dient te worden gedaan door een erkende steenhouwer, in opdracht van de rechthebbende.

Particuliere urnengrafkelders zijn half in de grond verzonken keldertjes waarin asbussen kunnen worden geplaatst. Particuliere urnengrafkelders worden voor tien jaar uitgegeven. De uitgifte (ofwel huur) kan daarna door de rechthebbende steeds met tien jaar worden verlengd. In een particuliere urnengrafkelder is ruimte voor twee asbussen. De urnengrafkelder wordt afgesloten met een door de begraafplaats geleverde afsluitplaat. De belettering van de afsluitplaat dient te worden uitgevoerd door een erkende
steenhouwer, in opdracht van de rechthebbende.

Zelf een begraafplek of nis uitzoeken op de begraafplaats is in veel gevallen mogelijk, in
overleg met de beheerder.

De kapel

de-kapel

Fotoalbum

graven grafkelders urnennissen

Grafsoorten

graven grafkelders urnennissen

Contact

11v77mgnrimqf964